Правила прийому

pravila priemaДо Регіонального центру професійної освіти ім. О.С.Єгорова приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Прийом до центру здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з субвенції державного бюджету на загальну середню освіту та регіонального бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Іногородні, зараховані до складу учнів, на час навчання забезпечуються ліжко-місцем у гуртожитку відповідно до їх заяв. Першочергово ліжко-місце у гуртожитку надається учням із малозабезпечених та багатодітних сімей, учням, батьки яких є учасниками ООС.

Строки проведення прийому на навчання до центру встановлюються з 04 травня 2021 року по 31 серпня 2021 року.

Перелік професій та терміни прийому на навчання до центру за направленнями державного центру зайнятості, за договорами з юридичними та фізичними особами визначаються відповідно до договорів про надання освітніх послуг.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники мають право заповнити на сайті закладу онлайн-заявку, а згодом подати особисто заяву про вступ до Регіонального центру професійної освіти ім. О.С.Єгорова із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

-  документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

-  медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

-  10 фотокарток розміром 3 х 4 см;

-  копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники подають особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Прийом до Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесід та результатами середнього бала свідоцтва про базову середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту.

Конкурсний відбір проводиться протягом усього періоду прийому документів за додатковим графіком, затвердженим головою приймальної комісії.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок.

Особи, які без поважних причин не з’явились на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

УВАГА! З повний текстом Правил прийому до Регіонального центру професійної освіти можна ознайомитись, відкривши документ. 

images 6

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВУ

Image
 
Регіональний центр професійної освіти
ім. О.С. Єгорова
Наша адреса: вул. Василя Нікітіна, 21a, Фортечний район, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25026, Україна 
ggg
kr_proflitsey@ukr.net ,
web-адреса https://kpl-2.com.ua
Приймальна комісія, корпус навчальних майстерень,
1 поверх, години роботи з 8-00 до 16-00.
telefon  
 +380956009649 (приймальна комісія)
+380955136836 (приймальна директора)
+380973082213 (приймальна директора)
+380996821299 (навчальна частина)
 

 МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

  01inst     utube02     facebook icon  
Copyright © 2022 РЦПТО ІМ. О.С. ЄГОРОВА