Соціально-психологічна служба

psih111

Соціально-психологічна служба це спільна діяльність практичного психолога та соціального педагога навчального закладу

Мета соціально-психологічної служби: забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку учасників освітнього процесу, формування професійно орієнтованої особистості, що здатна будувати власну стратегію професійної життєдіяльності за умови збереження психологічного здоров’я.     

Роль соціального-психологічної служби - налагоджувати взаємовигідну взаємодію між особистістю учня і суспільством, що його оточує.

Емоційний стан учня, його спроможність долати труднощі, ставити цілі та реалізовувати їх, відчуття успіху є важливим напрямом роботи.

Застосовуються різноманітні форми роботи: індивідуальні та групові консультації, корекційні бесіди, заняття з елементами тренінгових вправ, новітні арт терапевтичні техніки роботи.

Основні напрямки діяльності соціально-психологічної служби: 

image0035555

– психодіагностична робота;

– консультаційна робота;

– корекційно-відновлювальна робота;

– психологічна просвіта;

профілактична робота;

– зв’язки з громадськістю.

Психодіагностична робота спрямована на поглиблене психолого-педагогічне вивчення учня, його індивідуальних особливостей, причин порушень у його навчанні та поведінці. За наслідками обстеження формуються висновки та рекомендації.

Консультаційна робота спрямована на формування у педагогів, батьків, учнів необхідних знань із закономірностей психофізіологічного розвитку учнів на різних вікових етапах, подолання кризових ситуацій, надання допомоги з питань виховання особистості в сім’ї, попередження можливих порушень у становленні особистості, профілактику насилля в учнівському колективі та сім’ї

Корекційно-відновлювальна робота– це комплексний вплив на учня з метою подолання різного роду труднощів. З цією метою використовуються різноманітні сучасні методики психокорекції.

Психологічна просвіта– це пропаганда психологічних знань серед учнів, батьків, та педагогічних працівників.

Організаційно-методична робота передбачає участь психолога в роботі методичних об’єднань, творчих груп, педагогічної ради, у розв’язанні різноманітних завдань.

Зв’язки з громадськістю спрямовані на обговорення найбільш суттєвих закономірностей та проблем соціально-психологічного розвитку особистості з учнівськими, батьківськими, громадськими організаціями.

Завданнями діяльності соціально-психологічної служби закладу є:

- забезпечення якості і доступності психологічної допомоги учням, батькам та педагогічним працівникам;

- підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу;

- соціально-психологічна допомога учням та педагогічним працівникам навчального закладу в кризових та стресових ситуаціях, попередження процесів дезадаптації, в тому числі і девіантної поведінки;

- сприяння повноцінному розвитку особистості учнів, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і професійного саморозвитку;

- формування навичок саморегуляції;

- Допомога учасникам освітнього процесу відповідно до їхніх вікових особливостей; оволодіння засобами саморозуміння, самосприйняття й саморозвитку в контексті гуманістичної взаємодії з оточенням в умовах культурних, соціальних, економічних і екологічних реалій навколишнього світу;

Профілактика насилля (булінгу) в учнівському колективі

 Кожен член суспільства має права. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист. В залежності від віку дитини, законодавством передбачено різний обсяг та механізми реалізації її прав. Повноцінний та дієвий захист прав дитини є обов’язком держави.

 Інтернет – це така ж реалія нашого життя, як телефон або телевізор. Далеко не всі батьки нашого освітнього закладу усвідомлюють, наскільки важливу роль відіграє Інтернет в житті їхніх дітей. Варто прийти до розуміння, що батьки учнів несуть таку ж відповідальність за поведінку своїх дітей в Інтернеті, як і на вулиці. Інакше діти можуть зіткнутися із цілком реальними негативними результатами віртуального спілкування.

 Через те, пропонуємо батькам ознайомитися з актуальною інформацією, для збереження здоров’я дітей.

Сторінка 1 із 3

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВУ

Image
 
Регіональний центр професійної освіти
ім. О.С. Єгорова
Наша адреса: вул. Василя Нікітіна, 21a, Фортечний район, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25026, Україна 
ggg
kr_proflitsey@ukr.net ,
web-адреса https://kpl-2.com.ua
Приймальна комісія, корпус навчальних майстерень,
1 поверх, години роботи з 8-00 до 16-00.
telefon  
 +380956009649 (приймальна комісія)
+380955136836 (приймальна директора)
+380973082213 (приймальна директора)
+380996821299 (навчальна частина)
 

 МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

  01inst     utube02     facebook icon  
Copyright © 2022 РЦПТО ІМ. О.С. ЄГОРОВА