Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми проблемами

 Головними критерiями дотримання мiжнародних норм i вимог нацiонального законодавства щодо реалiзацii права громадян на отримання освiти мають бути якiсть i доступнiсть освiти для кожного.

 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, ст. 3, п.6

 Стаття 3. Право на освіту

  1. Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

  1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
  2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.
  3. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.
  4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють особам з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими особами шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.
  5. Навчання, виховання та розвиток осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.
  6. Зарахування осіб до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
  7. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України з урахуванням міжнародних норм і стандартів.

{Стаття 19 в редакції Закону № 463-IX від 16.01.2020}

 У Регіональному центрі професійної освіти ім. О.С. Єгорова створені сприятливі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі й осіб з інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх приміщень:

 Адміністрацією Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова постійно проводиться робота щодо дотримання державних гарантій для осіб з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на отримання професійної (професійно-технічної) освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям, гарантованих кожному громадянам Конституцією України.

kvalifikaciyniy sertifikat
 ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

pandus1 pandus2