Структура ради учнівського самоврядування

Надрукувати

prava ludini2Рада учнівського самоврядування Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова «Лідер»

Одним із принципів виховання у Регіональному центрі є поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів.

Учнівське самоврядування було створено з метою формування та розвитку соціально активної особистості з почуттям національної свідомості, вирішення спільних проблем, надання допомоги іншим, а також потребою учнів у визнанні, лідерстві, бажанні брати участь у суспільному житті закладу.

Завдання самоврядування: виявлення індивідуальних особливостей учнів, розвиток творчих здібностей, вільне і відповідне самовираження.

Основним призначенням самоврядування є виховання в учнів свідомої громадянської позиції, їх підготовка до активної участі у демократичному управлінні суспільством, участь у прийнятті рішень разом з дорослими, формування поваги до різних поглядів.

Учнівське самоврядування – добровільна організація учнів навчального закладу, яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах учнів навчального закладу. Це учні, які мають активну позицію в житті власного освітнього закладу та в особистому житті. Це молодь, яка здатна об’єднати навколо себе однодумців для організації спільних справ.

Учнівське самоврядування – це ефективна форма підготовки суспільством свого гідного і прогресивного майбутнього.

Основні завдання органів учнівського самоврядування:

Метою самоврядування  є:

Права та обов’язки лідерів РУС:

  1. Члени самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені учні закладів освіти України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту ПТНЗ.
  2. Крім викладеного, члени учнівського самоврядування мають право:
    – обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування;
    – звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповіді по суті питань;
    – опротестувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації.
  3. Рада учнівського самоврядування освітнього закладу має право звертатися до адміністрації закладу з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності самоврядування;
  4. Голова учнівського самоврядування закладу має право брати участь у засіданнях педагогічної ради при розгляді питань учнівського життя;

Обов’язки:

Орієнтовний план роботи РУС на 2020-2021 навчальний рік

Термін виконання

Зміст діяльності

Відповідальні

Примітки

Вересень

Вибори Голови учнівського самоврядування. Вибори ради учнівського самоврядування. Вибори Ради гуртожитку. Складання плану роботи на рік.

Координатор РУС

 

Протягом року

Ведення обліку навчальної діяльності учнів, сприяє проведенню заходів, що спрямовані на підвищення успішності та стовідсоткову атестацію учнів (участь у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, предметних тижнях…) Ведення обліку пропущених уроків і днів, проводять заходи щодо покращення відвідуваності, контролюють поведінку учнів під час перерв та проведення заходів, чергування

Навчальна комісія, комісія дисципліни та культури поведінки

 

Протягом року

Відповідає за проведення інформаційних хвилин, добірку інформації до стінгазет, інформаційних вісників і т. д.

Редколегія

 

Протягом року

Волонтерська допомога людям похилого віку, ветеранам війни та праці, дітям-сиротам. Участь в різного роду акціях

Волонтерська комісія

 

Протягом року

Забезпечує участь учнів груп у спортивних секція, гуртковій роботі, спортивних змаганнях, допомагає педагогічному колективу у проведенні заходів щодо здорового способу життя.

Комісія спорту та здоров’я

 

Організація та проведення культурно- масових, розважальних заходів з метою залучення учнів до позанавчальної діяльності

Комісія культури та відпочинку

 

Протягом року

Перевірка санітарного стану кімнат учнів гуртожитку. Підготовка та проведення виховних заходів. Участь учнів гуртожитку у спортивних секціях, гуртковій роботі.

Рада гуртожитку

 

 Структура РУС

 

images 6