ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

zako ukr 2

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ, стаття 23.

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Закон України «Про освіту», розділ 1, п. 21

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей

Права і обов’язки педагогічних працівників

Закон України «Про освіту», стаття 55, п. 1

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

Закон України «Про освіту», стаття 56

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

Гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Закон України «Про освіту», стаття 57, п. 1

Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

Державне забезпечення педагогічних працівників

Закон України «Про освіту», стаття 57, п. 2-4

Держава забезпечує: 

Кодекс законів про працю України, стаття 122

При направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) та проводяться виплати, передбачені законодавством.

Закон України «Про ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ освіту»,

стаття 28

Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.