Методична робота

doc1

 Методична робота ― важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу Центру, досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

 

Основними функціями методичної роботи є такі:

Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей педагогів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм освітнього процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає педагога і сьогоднішній учень ― розвинена і нестандартна особистість , вимоглива до свого наставника.

Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури педагога та специфічні педагогічні характеристики: розуміння принципу природо відповідальності, що враховує природні задатки учнів, закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою знання дитячої психології.

Участь в методичній роботі є професійним обов'язком кожного педагогічного працівника. Методична робота з педагогічними працівниками закладу здійснюється за напрямами:

- аналіз стану викладання предметів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти;

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;

- організація вивчення якості забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

- керівництво роботою методичних комісій та координація їхньої діяльності;

- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

- введення нових педагогічний технологій;

- створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;

- координація змісту методичної роботи Центру зі змістом діяльності навчально-методичного кабінету ПТО у Кіровоградській області.

Інноваційна діяльність педколективу полягає в тому, що викладачі і майстри виробничого навчання запроваджують на уроках нові форми, методи навчання (диференційний підхід до учнів в процесі навчання, метод вирішення проблемних ситуацій, метод імітацій конкретних виробничих ситуацій, групові форми роботи на уроках), практикують проведення різних типів уроків, а саме: уроки-лекції, уроки-диспути, уроки-семінари, уроки-заліки, уроки-екскурсії, уроки-консультації тощо.

Ефективне використання нетрадиційних форм методичної роботи, що мають інноваційний характер, сприяє активізації практичної діяльності педагогів і робить методичну роботу динамічною та активно-творчою.

 

ОЗНАЙОМИТИСЬ ДЕТАЛЬНІШЕ