Освітні програми , що реалізуються закладом освіти.Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів(Після закінчиння 9 класу)

Надрукувати

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ПРОФЕСІЇ «СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ»  7231

Професійна кваліфікація:

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 1-2-го розряду;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3-го розряду;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду

Ця освітня програма розроблена за СП(ПТ)О 7231.С.19.10–2018,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2019 року № 102 на основі модульно-предметного підходу.

 

 

Цей документ містить:

освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти з професії 7231 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» за професійними кваліфікаціями слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 1-2-го розряду; 3-го розряду та 4-го розряду;

навчальний план, який відображає складові компоненти загальнопрофесійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовок із відповідними назвами навчальних предметів та кількістю годин на їх вивчення;

навчальні програми предметів та виробничого навчання з вимогами до знань та умінь.

Перелік навчальних предметів, їх назви та кількість годин на вивчення визначені відповідно до змісту загальнопрофесійних та професійних компетентностей базового (загальнопрофесійного) та професійних модулів, зазначених рівнів кваліфікації у освітній програмі.  

Зміст навчальних програм, вимоги до знань та умінь до осіб, які здобувають професію, розроблені на основі змісту загальнопрофесійних та професійних компетентностей навчальних модулів СП(ПТ)О з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

 

    vipiska edbo1