КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ

Надрукувати

1. KadruРегіональний центр професійної освіти ім. О.С. Єгорова забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти:

загальна кількість працівників – 103 особи;

педагогічних працівників – 59 осіб.

 Управління закладом освіти здійснює директор, діяльність педагогів координують 3 заступників директора. До складу педагогічного колективу входять: 2 старших майстра, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 2 методисти, 23 викладачі, 24 майстра виробничого навчання.

23 викладачі мають повну вищу освіту відповідного фаху, з них педагогічне звання «викладач-методист» мають 2 працівники, педагогічне звання «старший викладач» мають 7 працівників. Відсоток наявності педагогічних звань у викладачів складає 39,1. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоєно 10 педагогам, що складає 43,5 % від загальної кількості викладачів, кваліфікаційні категорії «спеціаліст І-ІІ категорії» присвоєно 10 викладачам. Стаж роботи до 3 років має 1 викладач, більше 8 років – 12 викладачів, більше 20 років - 8 викладачів.

З 24 майстрів виробничого навчання 14 осіб мають повну вищу педагогічну та фахову освіту, 10 осіб – базову вищу фахову освіту. Педагогічний стаж роботи до 3 років мають 3 особи, більше 8 років – 4 особи, більше 20 років – 14 осіб, пенсійний вік мають 6 майстрів виробничого навчання. Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії» мають 4 працівників, «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 4 працівників, що складає 33,3 % від загального складу майстрів виробничого навчання. Усі майстри виробничого навчання пройшли стажування на підприємствах, мають кваліфікаційні розряди вищі на один розряд порівняно з плановим розрядом випускників.

82 % педагогічних працівників володіють інформаційними технологіями на достатньому рівні та використовують їх в освітньому процесі. Решта — володіють на рівні користувачів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та стажування майстрів виробничого навчання й викладачів професійно-теоретичної підготовки здійснюється відповідно до чинних нормативних документів.

images 6

КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Регіонального центру професійної освіти О.С.Єгорова
у 2020-2021 навчальному році станом на 01.12. 2020 року

 images 6  СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОМВІТИ ІМ. О.С.ЄГОРОВА
у 2020/2021 навчальному році станом 01 грудня 2020 року