Правила прийому до Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова на 2018 рік PDF Друк e-mail
Четвер, 01 червня 2017, 09:00

Розглянуто і схвалено на засіданні

 

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 1.1. 1.1. Правила прийому до Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

1.2.До Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу згідно з ліцензією на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового соціального захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.Прийом до ліцею здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5.Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з місцевого бюджету.

1.6.Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1.Прийом документів від вступників до Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор ліцею Корецький Микола Іванович, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3.Приймальна комісія:

     -    організовує прийом заяв та документів;

   - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

    - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

    - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

  - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;   

    - розглядає оскарження результатів конкурсного відбору.

    - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та Web-сайт навчального закладу.

2.5. Прийом вступників до ліцею на навчання за регіональним замовленням на денну форму навчання у 2017 році проводиться в обсягах:

 На базі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

№ з/п

Назва професії

Обсяг прийому (осіб)

Вимоги щодо освітнього рівня випускника

Освітньо – кваліфікацій

ний рівень випускника

Термін навчання (н/років, місяців)

Обмеження 

1

Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Маляр

25

Базова загальна середня освіта

 

Повна загальна середня освіта. Монтажник - кваліфікаційний рівень - 4 розряд.

Маляр - 4 розряд

3 роки

Медичне обстеження

2

Слюсар з ремонту автомобілів. Монтувальник шин

60

 

Базова загальна середня освіта

 

 

Повна загальна середня освіта. Слюсар  - кваліфікаційний рівень - 4 розряд.

Монтувальник шин - 3 розряд

 

3 роки і 5 місяців

Вік: після закінчення навчання - не менше 18 років. Медичне обстеження

3

Кухар. Кондитер

50

 

 

Базова загальна середня освіта

 

 

 

Повна загальна середня освіта. Кухар  - кваліфікаційний рівень - 4 розряд.

Кондитер - 3 розряд

 

3 роки та 5 місяців

Медичне обстеження 

4


Кухар. Офіціант

60

 

Базова загальна середня освіта

 

 

Повна загальна середня освіта. Кухар  - кваліфікаційний рівень - 4 розряд.

Офіціант - 4 розряд

 

3 роки і 5 місяців

 

 

Медичне обстеження 

 

 

5

Монтажник гіпсокартонних коннструкцій. Столяр будівельний

55

 

Повна загальна середня освіта

 

 

 

Монтажник - кваліфікаційний рівень - 4 розряд.

Столяр  - 2 розряд

 

 

1 рік та 6 місяців

 

Медичне обстеження 

 

6

Слюсар з ремонту автомобілів

25

 

 

Повна загальна середня освіта

 

 

 

 

Слюсар  - кваліфікаційний рівень - 3 розряд

 

 

1 рік

 

 

Вік: після закінчення навчання - не менше 18 років. Медичне обстеження

 

 

7

Кухар

25

 

 

 

Повна загальна середня освіта

 

 

 

 

 

 

Кухар  - кваліфікаційний рівень - 4 розряд

 

 

 

1 рік та 5 місяців 

 

 

 

Медичне обстеження

 

 

 

Обсяги прийому можуть бути змінені в разі зміни в установленому порядку показників регіонального замовлення.

2.6. Зараховані до складу учнів на час навчання забезпечуються ліжко-місцем у гуртожитку відповідно до їх заяв за наявності місць у порядку зарахування до ліцею поза конкурсом. Першочергово за інших рівних умов ліжко-місце у гуртожитку надається учням із малозабезпечених та багатодітних сімей, учням, батьки яких є учасниками АТО.

2.7. Перелік вступних випробувань, терміни їх проведення, порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань, порядок зарахування вступників до числа учнів визначаються умовами прийому.

2.8.Строки проведення прийому на навчання до ліцею встановлюються з 20 квітня 2017р. по 31 серпня 2017р.

2.9.Перелік професій та терміни прийому на навчання до ліцею за направленнями державного центру зайнятості визначаються відповідно до договору про надання освітніх послуг.

  3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 10 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 4. УМОВИ ПРИЙОМУ

 4.1.   Прийом до Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесід та результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2.    Конкурсний відбір проводиться протягом усього періоду прийому документів за додатковим графіком, затвердженим головою приймальної комісії.

4.3.    Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок.

4.4.   Особи, які без поважних причин не з’явились на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

  5. ЗАРАХУВАННЯ

 5.1.   Зараховуються до Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до ст.22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України « Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3.   Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4.    У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею супроводжується укладанням договорів між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і учнем (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трасфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.  Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця проводиться зарахування осіб,що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей проводить додатковий прийом відповідно до наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

           6.5. Правила прийому розроблені у відповідності з Конституцією України, Законів України та нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України.

 
chel-komp
Веб - сайт нашого ліцею – це інформаційний ресурс, який, ми сподіваємося, буде цікавим та корисним кожному відвідувачу. Він розрахований на педагогів і учнів, абітурієнтів і їхніх батьків. Будова сайту досить проста, з його змістом можна ознайомитися через мапу сайту. У розділі «Новини» публікується цікава і актуальна інформація з життя нашого навчального закладу. Плани роботи та звіти про їх виконання розташовані на «Сторінці директора». Найбільше інформації про наш заклад знаходиться на сторінках «Про ліцей», «Інформація до вступу». Перехід до навчальних предметів можливий через «Сторінку учня» або через статтю «Педагогічний колектив». Треба лише підвести курсор і натиснути на обраний предмет, фото чи логотип. Радимо звернутися і до розділу «Виховна робота», який ми відкрили інформативними матеріалами про права людини та відвідати віртуальну  бібліотеку.
Команда нашого сайту знаходиться в постійному пошуку, ресурс змінюється і оновлюється. Ми чекаємо на пропозиції щодо його розвитку. Якщо у вас є питання, коментарі або пропозиції, звертайтесь через "контактну форму". Це для нас важливо і цікаво.
З повагою команда веб - сайту.
Наша адреса: 25026, м. Кропивницький,
вул. Василя Нікітіна, 21а
Тел. +380 (522) 34-08-51, 34-08-40
+380 (95) 316-00-97
Email: kr_proflitsey@ukr.net
Web: www.kpl-2.com.ua

kompas

    Мапа сайту

rss 3

   RSS

diagram2