Опис навчальних предметів, програми PDF Друк e-mail
fizika_astronomia

 

Фізика і астрономія.   Зміст фізичної освіти спрямовано на опанування учням  наукових фактів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності. Головною метою вивчення астрономії є формування наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту.

 

biologiya

 

Біологія та екологія. Мета навчання біології та екології полягає у формуванні в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, формуванні екологічного культури.

 

istor

 

Історія України. Всесвітня історія. Історія. Курс розкриває соціальну, економічну, політичну та духовну історію та висвітлює тісний взаємозв’язок всіх сфер людського буття.

 

geograf

 

Географія. Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини.

 

zahist

 

Захист України. Головна мета навчання предмету – розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

 

angl

 

Іноземна (англійська) мова. Завдання вивчення іноземної мови – сприяти в оволодінні уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

 

informatika

 

Інформатика. Метою курсу є формування в учнів знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності.

 

pravoznavstvo

 

Громадянська освіта. Курс спрямований на формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх  у практичному житті.

 

svitova lit

 

Зарубіжна літератураМета вивчення - засобами мистецтва слова формувати, збагачувати внутрішній світ людини, позитивно впливати на формування її самосвідомості, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки.

 

ekologiya

 

Технології. Технологічна освіта – це ознайомлення з новими виробничими процесами, індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу.

 

uk m_l

 

Українська мова та література. Вивчення української мови і літератури сприяє залученню учнів до надбань культури українського народу, сприяє формуванню патріота і громадянина.

Українська мова.

Українська література.

 

fizra

 

Фізична культура. «Фізична культура» має на меті формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

himiya

 

Хімія.  Мета навчання хімії полягає у формуванні розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення  екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

matematika

 

Математика. Головне завдання курсу - оволодіння певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язання практичних задач.

 


 
chel-komp
Веб - сайт нашого ліцею – це інформаційний ресурс, який, ми сподіваємося, буде цікавим та корисним кожному відвідувачу. Він розрахований на педагогів і учнів, абітурієнтів і їхніх батьків. Будова сайту досить проста, з його змістом можна ознайомитися через мапу сайту. У розділі «Новини» публікується цікава і актуальна інформація з життя нашого навчального закладу. Плани роботи та звіти про їх виконання розташовані на «Сторінці директора». Найбільше інформації про наш заклад знаходиться на сторінках «Про ліцей», «Інформація до вступу». Перехід до навчальних предметів можливий через «Сторінку учня» або через статтю «Педагогічний колектив». Треба лише підвести курсор і натиснути на обраний предмет, фото чи логотип. Радимо звернутися і до розділу «Виховна робота», який ми відкрили інформативними матеріалами про права людини та відвідати віртуальну  бібліотеку.
Команда нашого сайту знаходиться в постійному пошуку, ресурс змінюється і оновлюється. Ми чекаємо на пропозиції щодо його розвитку. Якщо у вас є питання, коментарі або пропозиції, звертайтесь через "контактну форму". Це для нас важливо і цікаво.
З повагою команда веб - сайту.

Наша адреса: 25026, м. Кропивницький,

вул. Василя Нікітіна, 21а
Тел. +380 (522) 34-08-51, 34-08-40
+380 (95) 316-00-97
Email: kr_proflitsey@ukr.net
Web: www.kpl-2.com.ua

kompas

    Мапа сайту

rss 3

   RSS

diagram2