Опис навчальних предметів, програми PDF Друк e-mail
astro

Астрономія. Головною метою вивчення астрономії є формування наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту.

biologiya

Біологія. Мета навчання біології полягає у формуванні в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, формуванні екологічного культури.

istor

Історія. Курс розкриває соціальну, економічну, політичну та духовну історію та висвітлює тісний взаємозв’язок всіх сфер людського буття.

Всесвітня історія

Історія України

geograf

Географія. Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини.

ekologiya

Екологія. Загальна мета курсу – формування екологічної культури,  екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на бережливому ставленні до природи як унікального природного ресурсу.

ekonomika

Економіка. Вивчення предмету сприяє розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, підприємця, власника доходів і платника податків, користувача суспільними благами.

zahist

Захист Вітчизни. Головна мета навчання предмету – розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

angl

Іноземна (англійська) мова. Завдання вивчення іноземної мови – сприяти в оволодінні уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

informatika

Інформатика. Метою курсу є формування в учнів знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності.

ludina i_svit

Людина і світ. Вивчення предмету має допомогти краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

pravoznavstvo

Правознавство. Курс спрямований на формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх  у практичному житті.

svitova lit

Зарубіжна література. Мета вивчення - засобами мистецтва слова формувати, збагачувати внутрішній світ людини, позитивно впливати на формування її самосвідомості, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки.

ekologiya

Технології. Технологічна освіта – це ознайомлення з новими виробничими процесами, індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу.

uk m_l

Українська мова та література. Вивчення української мови і літератури сприяє залученню учнів до надбань культури українського народу, сприяє формуванню патріота і громадянина.

Українська мова.

Українська література.

fizra

Фізична культура. «Фізична культура» має на меті формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

himiya

Хімія.  Мета навчання хімії полягає у формуванні розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення  екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

hud kultura

Художня культура. Мета вивчення в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

matematika

Математика. Головне завдання курсу - оволодіння певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язання практичних задач.

fizika

Фізика.   Зміст фізичної освіти спрямовано на опанування учням  наукових фактів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності.

 


 
chel-komp
Веб - сайт нашого ліцею – це інформаційний ресурс, який, ми сподіваємося, буде цікавим та корисним кожному відвідувачу. Він розрахований на педагогів і учнів, абітурієнтів і їхніх батьків. Будова сайту досить проста, з його змістом можна ознайомитися через мапу сайту. У розділі «Новини» публікується цікава і актуальна інформація з життя нашого навчального закладу. Плани роботи та звіти про їх виконання розташовані на «Сторінці директора». Найбільше інформації про наш заклад знаходиться на сторінках «Про ліцей», «Інформація до вступу». Перехід до навчальних предметів можливий через «Сторінку учня» або через статтю «Педагогічний колектив». Треба лише підвести курсор і натиснути на обраний предмет, фото чи логотип. Радимо звернутися і до розділу «Виховна робота», який ми відкрили інформативними матеріалами про права людини та відвідати віртуальну  бібліотеку.
Команда нашого сайту знаходиться в постійному пошуку, ресурс змінюється і оновлюється. Ми чекаємо на пропозиції щодо його розвитку. Якщо у вас є питання, коментарі або пропозиції, звертайтесь через "контактну форму". Це для нас важливо і цікаво.
З повагою команда веб - сайту.

Наша адреса: 25026, м. Кропивницький,

вул. Василя Нікітіна, 21а
Тел. +380 (522) 34-08-51, 34-08-40
+380 (95) 316-00-97
Email: kr_proflitsey@ukr.net
Web: www.kpl-2.com.ua

kompas

    Мапа сайту

rss 3

   RSS

diagram2