Електронний методичний кабінет Друк
Середа, 19 листопада 2014, 15:05
proekt
Назва проекту: Створення електронного методичного кабінету
Галузь застосування: навчально-виробничий процес ліцею.
Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний колектив.
Авторський колектив проекту: Чернікова Л.О., заступник директора з навчальної роботи,     Соколовська О.В., методист, Вихристюк О.В., викладач, Висоцька Л.О., Витоптова Л.А., Онуфрійчук С.І., Сосновська Л.В., голови методичних комісій.
Рік розробки: 2014.
Рік впровадження: 2015.
Короткий опис. Мета проекту: удосконалення змісту професійного навчання, розвиток педагогів, їх адаптація у світовому інформаційному просторі, використання сучасних інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.
Провідна ідея проекту: створення мережевого ресурсу підвищення професійної майстерності педагогів ліцею.
Завдання проекту:
  • підтримка професійної майстерності педагогічних працівників;
  • створення  мережевого ресурсу для спільної діяльності педагогів ліцею;
  • розміщення навчально-методичних матеріалів;
  • вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду;
  • організація інформаційно-комунікаційної сфери педагогічної діяльності;
  • забезпечення безперервної освіти у міжатестаційний період;
  • надання методичної допомоги педагогічним працівникам у навчально-виховній діяльності;
  • створення  мобільної електронної бази нормативної, методичної та аналітичної інформації.
Результати роботи: створено інформаційний ресурс для поширення знань, орієнтації в інформаційних потоках, отримання педагогічними працівниками в будь-який зручний час прямого доступу до методичного кабінету.
Це дозволить педагогам брати активну участь у віртуальних науково-методичних заходах, форумах, Internet-конференціях, вебінарах; вибудувати особисту траєкторію професійного зростання; значно зменшити час на пошук інформації.