Система роботи методичних комісій Друк
Середа, 19 листопада 2014, 14:00
proekt
Назва проекту: Система роботи методичних комісій над створенням індивідуальних та колективних портфоліо на сайті навчального закладу
Галузь застосування: навчально-виробничий процес ліцею
Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний колектив
Авторський колектив проекту:  Чернікова Л.О. (заступник директора з навчальної роботи),     Соколовська О.В. (методист), Вихристюк О.В. (викладач), Висоцька Л.О., Витоптова Л.А., Онуфрійчук С.І., Сосновська Л.В. (голови методичних комісій)
Рік розробки: 2014
Рік впровадження: 2015
Короткий опис. Мета проекту: підвищення якості навчально-виховного процесу, вивчення сучасних технологій навчання, виховання, організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиток навичок мислення високого рівня, творчих здібностей через використання Internet-ресурсів.
Провідна ідея проекту: створення простору для професійної комунікації педагог – педагог, педагог – учень.
Завдання проекту:
  • забезпечення підвищення якості освіти шляхом переходу до особистісно орієнтованої моделі навчання;
  • створення динамічного середовища педагогічної творчості, активізація дослідницько-пошукової та наукової діяльності педагогів, організація самоосвітньої роботи членів комісії;
  • підвищення професійної майстерності викладачів, розкриття їхнього творчого потенціалу, організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам;
  • вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового педагогічного досвіду, аналіз результатів цієї роботи;
  • організація дистанційного навчання.
Результати роботи: реалізація функції візитної картки методичної комісії зі своїм унікальним стилем і характерною для цього об’єднання подачею інформації, що дає можливість стати інструментом встановлення контактів між різними методичними комісіями всередині навчального закладу, пошуку форм співпраці з методичними комісіями інших навчальних закладів. Використання сайтів для оприлюднення досягнень педагогів,  організації дистанційної освіти.