Академічна доброчесність учасників освітнього процесу

Надрукувати
 

zako ukr 2Закон України «Про освіту». Стаття 42. Академічна доброчесність.

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 
   
   

02.nakaz

   
 

polojeya ak